^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Uncategorised

Безплатна силанизация на деца от 5 до 8 годишна възраст

Уважаеми родители,
 
    И през учебната 2022/2023 година продължава изпълнението на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18 години. Тя се осъществява от Министерство на здравеопазването, съвместно с Българския зъболекарски съюз, с подкрепата на МОН и националните консултанти по детска дентална медицина, по хранене, по хигиена на детската и юношеската възраст.
    Регионален координатор за Бургаска област по тази Национална програма е д-р Малина Янакиева, тел. 0886/32-78-72.
    Програмата предвижда БЕЗПЛАТНА силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 8 години в периода от 14 септември 2022 г. до 4 декември 2022 г. Предоставяме Ви списъка с денталните лекари - изпълнители за гр. Бургас.

Прием на деца в първа група за учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители,

    На 01.04.2022 година в 08:00 часа стартира подаването на заявления /регистрация/ на децата за детска ясла и детска градина в електронната система на Община Бургас.

Електронна система за записване в детска ясла/градина

    Можете да се запознаете с формата за регистрация и да си подготвите нужните данни за регистрация на децата в системата

Регистрация в електронната система

    ВАЖНО: Кандидатстването с адреса на родителя не е допустимо - регистрацията в системата задължително става по адрес на детето, като може да се избере по-благоприятния между постоянния или настоящия адрес на детето. Единствено изключение от това правило е за осиновени деца или деца от приемни семейства, при които може да се използва адреса на родителя, но само след като се докаже това обстоятелство със съответния документ.

   Детска градина "Брезичка" ще приеме за учебната 2022/2023 година деца в две първи групи - в група "Вълшебство" с учители: г-жа Донка Иванова и г-жа Диляна Шевкенова, и в група "Златна рибка" с учители: г-жа Яна Тодорова и г-жа Диана Пейчева.  Децата от яслените ни групи /набор 2019 година/, които ще бъдат приети в първа група ще бъдат разпределени както следва: деца от яслена група "Калинка" се прехвърлят в първа група "Вълшебство", а децата от яслена група "Мечо Пух" се прехвърлят в група "Златна рибка".  

Коледари в ДГ "Брезичка"

    В последния ден преди коледните празници в детската градина посрещнахме добри гости коледари. Децата от четвъртите групи "Вълшебство" и "Златна рибка" благославяха всички групи в детската градина за здраве, плодородие и берекет.

Събрали се момци,
все коледари.
Де рано ранили,
де късно къснили
по тез кални друмища.
Те почукали, потропали.
Помислили, че ще излезе
някой лош човек,
да се кара, да се бие,
а той излязъл добър човек.
Орадвал се, обрадвал се,
че бръкнал в куюм джобове,
извадил китка нахтари,
че отброил чимшир портии
ги въвел в равни двори,
в равни двори, бяла къща.
Да попеят добри песни,
добри песни коледарски,
че ги дарил с добра дара,
вит-превит кравай.
На кравая сребро, злато, кръст.
Да е мирна и честита, плодовита –
зелен клас на нива,
голям грозд на лозе,
жълт мамул на леса,
червена ябълка в градина,
пълна къща със коприна.
До година, до амина.
Да кажем дружина: „Да бъде!“
 
    Снимки от коледуването - виж тук.
Copyright © 2023. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.