^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Начало

Съобщение "Училищно мляко" и "Училищен плод"

ХРАНИТЕЛНИ ПАКЕТИ ЗА децата от първа, втора, трета и четвърта група

      Уважаеми родители на деца от 1 до 4 група,

     Във връзка с получено писмо от Държавен фонд „Земеделие“, Ви информирам, че ще предприемем действия продуктите за периода на извънредното положение по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да се разпределят между децата от нашата градина.

   Продуктите ще се доставят в индивидуални опаковки  и раздават лично на родител на дете по график в кухненския блок на детската градина, при спазване на съответните санитарно-хигиенни условия и мерки за безопасност в условията на извънредно положение.

 

     В двора на детската градина ще се влиза от централния вход, след това по пътеката в ляво от централната алея ще се отива до кухненския блок, където срещу подпис ще получите продуктите за вашето дете и ще излезете през товарния портал на детската градина.

      При посещението в детската градина задължително трябва да носите маска на лицето. Би било добре всеки от Вас да носи свой химикал при подписване на документите за получена храна.

 

      Графикът за получаване на хранителните пакети е следният:

    28. 04. 2020г. (вторник)

Група „Делфинче“ от 13.00ч. до 13.30 ч

Група „Звездици“ от 13.30ч. до 14.00ч.

Група „Златна рибка“ от 14.00ч. до 14.30ч.

Група „Вълшебство“ от 14.30ч. до 15.00ч.

Група „Слънчо“ от 15.00ч. до 15.30ч.

Група „Мики Маус“ от 15.30ч. до 16. 00ч.

Група „Мини Маус“ от 16.00ч. до 16.30ч.

 

      Днес и утре учителите на групите ще се свържат с Вас, за да проучват желанието на всеки родител, дали желае при този график да получи хранителен пакет лично или предпочита да го предостави за разпределение на семейства в затруднено социално-икономическо положение на деца от училището, по преценка на училищното ръководство, съгласувано с класните ръководители. 

    Ако има такива от Вас, които изпитват затруднения при настоящето положение, могат да се обадят или да пишат на учителя на групата, в която е тяхното дете до 27.04. – 10.00 ч., за да могат колегите да ги подадат към нас. Тази предварителна информация ни е необходима, за да можем да раздадем излишните хранителни пакети на родителите на тези деца, чиито семейства изпитват трудности в сегашната обстановка само с едно посещение на родител в детската градина.

      Раздаването на хранителните пакети ще се извършва в стола от служителите на фирмата-доставчик, които разполагат със здравни книжки. Напомням, че при посещението в детската градина следва да спазвате физическа дистанция от не по-малко от 2 метра помежду си. 

     Бъдете здрави!

 

Copyright © 2020. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.