^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Начало

Възстановяване приема на деца в ДГ "Брезичка"

    Уважаеми родители,

    Информираме Ви, че от 26.05.2020 г. /вторник/ се възстановява приемът на децата във всички групи, като максималния брой на деца в група е 16 деца. За целта Ви молим да се запознаете с

Вътрешни правила за организиране на дейността на ДГ "Брезичка" в условията на епидемична обстановка

и с Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

Децата ще бъдат приемани в детската градина сутрин от 07:30 часа до 09:00 часа при следния ред:

* децата в яслените групи "Мечо Пух" и "Калинка" ще се приемат във всяка група от страната на терасите на групите;

* децата от градинските групи ще се приемат от централния вход на детската градина.

Родителите са длъжни в първия ден на посещение на детето в детската градина да носят попълнената декларация за информирано съгласие, която можете да изтеглите от тук:

Информирано съгласие

Ако някой няма възможност да я отпечата, ще му предоставим копие и ще го попълни на място, но ЩЕ Е НЕОБХОДИМО ВСЕКИ РОДИТЕЛ ДА СИ НОСИ ХИМИКАЛ!

ДЕТЕ, ЗА КОЕТО НЯМА ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ, НЯМА ДА БЪДЕ ПРИЕМАНО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА!

След приемането на децата на детска градина ще им бъдат извършени безплатно паразитологични и чревни изследвания, за което родителите следва да попълнят Декларация за информирано съгласие за паразитологични и чревни изследвания.

Декларацията трябва да се попълни от всеки родител! В случай, че родителят не желае вземането на пробите да става в детската градина, следва сам да организира изследването на детето си и да предостави в детската градина документ за направени паразитологични и чревни изследвания в най-кратък срок.

 

ВАЖНО:

Родителите трябва да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина/ясла /след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи/.

Родители в сградата на детската градина няма да се допускат!

При изчакване да се осъществи приема и издаването на детето е необходимо да се спазва дистанция най-малко 2 метра.

 

Copyright © 2020. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.