^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Начало

Удостоверения за завършване на подготвителна група

П О К А Н А

     Уважаеми родители,

     Удостоверението за завършена подготвителна група е административна услуга, която детската градина предоставя на всяко едно дете. Получаването му става лично от родителя или настойника. 

     В тази връзка официалното връчване на Удостоверенията ще се състои на 31 май 2019 година във физкултурния салон на детската градина при следния график:

     16.45 ч. – група „Делфинче“

     17.15 ч. – група „Звездици“.

     Ако някой е родител е възпрепятстван в тези часове, може да вземе удостоверението в удобен за него час от дирекцията на детската градина лично. Удостоверения на други места извън детската градина няма да се връчват.

    От ръководството

Copyright © 2020. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.