^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Начало

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

          Управителният съвет на Настоятелство към ОДЗ № 8 „Брезичка” гр. Бургас  на основание чл. 20 от Устава  на Настоятелството свиква  общо събрание  на 16.12.2019 г. в  17,00 ч. в гр. Бургас, к-с „Славейков” до бл. 40  ДГ „Брезичка” при следния  дневен  ред:

  1. Освобождаване от длъжност членовете на Управителния съвет на Настоятелство към ОДЗ №8 „Брезичка” – гр. Бургас.
  2. Прекратяване членството на членове от сдружението.
  3. Приемане на нови членове в сдружението.
  4. Избор на нов Управителен съвет и нов Управител.
  5. Изменение на чл. 2 от Устава на сдружението.

    При липса на кворум  на основание  чл. 21 от Устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден  в  18,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

       Председател на Управителния съвет

Copyright © 2021. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.