^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Начало

Посещение на общински съветници

     На 03.12.2019 г. в ДГ „Брезичка“ посрещнахме проф. д-р Севдалина Турманова – Председател на Общински съвет – Бургас, г-н Стоян Грозев – Общински съветник, г-н Кирил Начев – Общински съветник, г-жа Красимира Августова – Община Бургас, г-жа Пламена Янева – представител на строителна фирма, г-н Ниделин Недялков – Председател на Обществения съвет на ДГ „Брезичка“. Повод за посещението е приемане на изграден обект по програма Публично частно партньорство с Община Бургас – изграждане на странични алеи на главен вход на ДГ „Брезичка“. Децата от ІV подготвителни групи „Мики Маус“ и „Мини Маус“ посрещнаха с питка гостите и ги и поздравиха кратка танцова програма.

    Повече снимки от събитието - виж тук.

Copyright © 2021. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.