^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Uncategorised

Първи учебен ден 2019-2020 г.

Тържествено откриване на учебната година

2019/2020

 

На 16.09.2019г. ДГ" Брезичка официално откри новата учебна 

Среща с пътни полицаи

    На 20.05.2019 г. децата от ДГ "Брезичка" - гр. Бургас имаха вълнуваща среща с пътните полицаи! Организираното мероприятие е част от Годишния план на детското заведение за изграждане и формиране на култура на поведение на улицата. Г-жа Цветелина Рандева запозна децата с отличителните знаци на пътния полицай. Децата отправиха музикален поздрав към своите гости, а накрая получиха възможност да разгледат полицейски мотор и автомобил!

Повече снимки от събитието виж тук.

Прием

Електронна система за записване на децата от тук https://www.dzburgas.org/

Форма и декларация за прием за учебната 2020/2021 година 

ПРОЧЕТИ

 

Необходими документи за записване в детската градина:

 1. Акт за раждане на детето (копие)
  2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)
 • копие на акт за смърт
 • копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето
 • копие от актовете за раждане на всички деца в семейството
 • копие от заповедта на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие на договора, сключен с приемното семейство
 • копие на лична карта или адресна регистрация

 

Медицински документи при постъпване на детето в детската ясла

 • Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската ясла.
 1. Кръв и урина - срок 30 дни от датата на издаване.
 2. Микробиология - срок 15 дни от датата на издаване.
 3. Паразитология - срок 15 дни от датата на издаване.
 4. Васерман - на един от родителите важи 6 месеца.
 5. Талон за общо здравословно състояние - от личния лекар на детето.
 6. Талон за проведени профилактични прегледи - от личния лекар на детето.
 7.  Лична здравно-профилактична карта.
 8. Медицинска бележка - клинично здрав - важи 3 дни от дата на издаване.
 9. Копие на паспорта за имунизации+Simflorix

Медицински документи при постъпване на детето в детската градина

 • Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската градина.

 

 1. Копие на паспорта за имунизации + Simflorix
 2. Здравно-профилактична карта /от личния лекар на детето/.
 3. Талон за общо здравословно състояние - от личния лекар на детето.
 4. Талон за проведени профилактични прегледи - от личния лекар на детето.
 5. Изследване от РЗИ - микробиологично, срок 15 дни от датата на издаване.
 6. Изследване от РЗИ - паразитологично, срок 15 дни от датата на издаване.
 7. Изследвания на кръв и урина на детето, срок 7 дни от датата на издаване.
 8. Медицинска бележка от личния лекар на детето, че е здраво и може да посещава детско заведение, срок 3 дни преди постъпване.

 

Copyright © 2022. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.