^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Обучение

Детската градина има разработена Програмна система.
Реализирането на целите и задачите във възпитателно-образователния процес се постига с използването на помагалата на издателство „Изкуства“ – „Аз съм в детска ясла“, „Аз съм в детска градина“ и „Аз ще бъда ученик“. Предложените помагала са съобразени с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.
Съвместно с СНЦ „Образование и технологии“ е разработен електронен вариант на съдържанието им. Групите на детската градина са оборудвани с интерактивни дъски.
В ПГ 6 годишни обучението се осъществява и с таблети.

В ПГ5 и ПГ6 годишни се извършва обучение по английски език по Проект на Община Бургас.
Използват се помагалата на системата за обучение “Play and Talk with Echo” на издателство „Изкуства“.
Основни методи, средства и похвати за доброто усвояване на езика чрез програмната система са:

  • Игровият;
  • Слушане и говорене;
  • Слушане чрез разбиране;
  • Пеене и танцуване;
  • Свързване на обучението с положителни емоции;
  • Редуване на дейностите по време на обучение;
  • Проява на обич и внимание към децата;
  • Създаване на ценностна система от добродетели.

В центъра на Програмната система “Play and Talk with Echo” е детето, с неговия уникален свят, неограничени търсения и възприятия. Системата следва идеологията за лекота и простота на работа, забавление чрез учене и правене. Занятията се провеждат 2 пъти седмично и са безплатни.

Copyright © 2023. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.