^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Профил на купувача

2019

Обществена поръчка по схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко”

Обявление

Предложение

Заповед комисия

Протокол комисия

Заповед Директор


  1. Предварителни обявления:
  2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :
ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер) Предмет на поръчката Дата на създаване на страницата
     
  1. Обществени поръчки:
Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер) Предмет на поръчката Дата на създаване на страницата
     

2018

  1. Предварителни обявления:
  2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :
ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер) Предмет на поръчката Дата на създаване на страницата
     
  1. Обществени поръчки:
Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер) Предмет на поръчката Дата на създаване на страницата
     

2017

  1. Предварителни обявления:
  2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :
ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер) Предмет на поръчката Дата на създаване на страницата
     
  1. Обществени поръчки:
Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер) Предмет на поръчката Дата на създаване на страницата
     
Copyright © 2024. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.