^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Прием

Електронна система за записване на децата от тук https://www.dzburgas.org/

Форма и декларация за прием за учебната 2020/2021 година 

ПРОЧЕТИ

 

Необходими документи за записване в детската градина:

 1. Акт за раждане на детето (копие)
  2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)
 • копие на акт за смърт
 • копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето
 • копие от актовете за раждане на всички деца в семейството
 • копие от заповедта на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие на договора, сключен с приемното семейство

 

Медицински документи при постъпване на детето в детската ясла

 • Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската ясла.
 1. Кръв и урина - срок 30 дни от датата на издаване.
 2. Микробиология - срок 15 дни от датата на издаване.
 3. Паразитология - срок 15 дни от датата на издаване.
 4. Васерман - на един от родителите важи 6 месеца.
 5. Талон за общо здравословно състояние - от личния лекар на детето.
 6. Талон за проведени профилактични прегледи - от личния лекар на детето.
 7.  Лична здравно-профилактична карта.
 8. Медицинска бележка - клинично здрав - важи 3 дни от дата на издаване.
 9. Копие на паспорта за имунизации+Simflorix

Медицински документи при постъпване на детето в детската градина

 • Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската градина.
 1. Копие на паспорта за имунизации + Simflorix
 2. Здравно-профилактична карта /от личния лекар на детето/.
 3. Талон за общо здравословно състояние - от личния лекар на детето.
 4. Талон за проведени профилактични прегледи - от личния лекар на детето.
 5. Изследване от РЗИ - микробиологично, срок 15 дни от датата на издаване.
 6. Изследване от РЗИ - паразитологично, срок 15 дни от датата на издаване.
 7. Изследвания на кръв и урина на детето, срок 7 дни от датата на издаване.
 8. Медицинска бележка от личния лекар на детето, че е здраво и може да посещава детско заведение, срок 3 дни преди постъпване.

 

Copyright © 2024. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.