^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Национална кампания "Чиста околна среда - 2021"

    През учебната 2020/2021 година Детска градина "Брезичка" - гр. Бургас участва в обявената от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ Национална кампания "ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2021"  на тема "Обичам природата - и аз участвам". Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 5 000 лева (с вкл. ДДС).

    Изготвеният от ДГ "Брезичка" - гр. Бургас проект "ПРИРОДЕН КЪТ НА МАЛКИТЕ ЕКОЛОЗИ" спечели финансиране в размер на 4957,75 лева.

Copyright © 2024. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.